Feb 24 2013


Proiectul: ntlniri de Elit?

Diferite Proiecte n video-clipuri:

Pledoarii de 2 ore la Vocea Basarabiei:
http://voceabasarabiei.net/index.php/interviuri-ptr-seri-de-duminica-cu-msaharneanu/26445-audio-interviuri-ptr-seri-de-duminica-protagonist-poeta-renata-verejanu

pe You Tube:
http://www.youtube.com/user/2266of/videos

No responses yet

Feb 24 2013


n preajma edi?iei a XX a Concursului Interna?ional Micul Prin?

 

            
                                    

Att de pu?in timp a r?mas pn? la desf??urarea
edi?iei a XX a Festivalului-Concurs Interna?ional
al Talentelor Lumii Micul Prin?…

Emo?iile cresc ?i la participan?i,
?i la organizatorii care-s n mare c?utare
de resurse financiare…
Or, e vorba de edi?ia Aniversal?
a Festivalului-Concurs Interna?ional
al Talentelor Lumii Micul Prin?…

Membru al echipei de voluntari

No responses yet

Feb 03 2013


Raport pe 2012

Filed under proiecte

Raport
de activitate a OMCT
pentru 2012

n perioada septembrie 2011 decemdrie 2012 voluntarii de la OMCT au desf??urat o cavalcad? de proiecte, pe care le-au implementat prin: caravane, concursuri locale, na?ionale, interna?ionale, seminare, forumuri mondiale, conferin?e transfrontaliere, traning-uri, ntlniri de elit?, au editat reviste, au creat bloguri, le-au ntre?inut, au desf??urat pledoarii anti-corup?ie, au promovat structura ?i activitatea Consiliului Europei, au participat la congrese europene pe linia UNESCO. Fiind promotorii transparen?ei, un extras din raport a fost prezentat ?i publicului larg, fiind publicat n mass-media scris? ?i online.
E de remarcat c? proiectele implementate nu sunt aduse din afara organiza?iei, ci sunt rodul muncii creatoare a liderilor OMCT: mai nti a familiei de voluntari Renata ?i Dan Verejanu (fiul), apoi ?i a altor lideri: Alina Dragancea, Galina Codreanu, Malvina Marfin, Petru Hasna?, Alecu Vlad, Victor Rusu, Dimitriana Circ? Toate activit??ile descrise n raport au fost desf??urate doar pe munc? de voluntarit.
1.Caravana Culturii P?cii ?i Non Violen?ei (autor poeta Renatei Verejanu, proiect de durat?, lansat n 1993 la nivel na?ional, ?i n 1995 la nivel interna?ional, se realizeaz? n fiecare an). n ziua echinoc?iului de toamn? a fost lansat? o nou? edi?ie a Caravanei Culturii P?cii ?i Non Violen?ei. Continue Reading »

No responses yet

Ian 24 2013


Pentru copiii talenta?i din R.Moldova

Comunicat de presa

Eveniment cultural-educa?ional interna?ional

Organiza?ia Mondial? a Copiilor Talenta?i (OMCT-WOTC)
anun?? preselec?ia ?i nscrierea pentru
Festivalul – Concurs Interna?ional al Talentelor Lumii Micul Prin?.
Sunt admi?i n concurs tinere talente din diferite ??ri
cu vrsta cuprins? ntre 8-18 ani,
la urm?toarele sec?iuni:

Cntec – muzic? u?oar?, popular?, roman?e, folk (solo, duet)
Dans – popular, modern (solo, duet, colective),
Poezie proprie
Instrumenti?ti chitar?, nai, fluier, vioar?, cobz?, acordeon (solo, duet)
La Edi?ia a XX este propus? ?i sec?iunea
Tineri compozitori – (cu vrsta de pn? la 21 ani),
piesa/lucrarea propus? pentru concurs poate fi interpretat? de autor
sau de alt interpret (ultimul trebuie s? aib? vrsta de pn? la 18 ani).

Doritorii de a se nscrie n Concurs prezint? la preselec?ie:
lucrarea cu care vor s? participe,
CV-ul ndeplinit pe propria r?spundere,
o poz? color,
Cei care vor trece preselec?ia vor achita taxa de participare la Concurs.

Preselec?ia se va desf??ura
n zilele de 2 ?i 3 februarie 2013, ora 10.00-17.00.
la sediul OMCT, str.Pu?kin 24.
Pentru informa?ii: tel. 022 22 66 75 sau 068582011,
E-mail: wotcmoldova@yahoo.com

Etapa interna?ional? se va desf??ura n perioada 28-31 mai 2013
Cei care nu au participat sau nu au trecut preselec?ia nu pot participa n concurs.

OMCT,
Consiliul de Conducere

No responses yet

Ian 24 2013


Istoria unui proiect al poetei Renata Verejanu

Festivalul-Concurs Interna?ional al Talentelor Lumii Micul Prin?

Istoric. Festivalul-Concurs Interna?ional al Talentelor Lumii Micul Prin? este un original dialog dintre culturi ?i popoare din Sud-Est-ul Europei, lansat de OMCT la nivel local ?i na?ional, n octombrie 1993, devenit n scurt timp un proiect de nivel interna?ional. Devenind o tradi?ie, proiectul a avut un impact pozitiv pe parcutsul a 20 de ani, att n ?ar?, ct ?i n str?in?tate. Realizat n condi?ii extrem de grele, doar cu nensemnate finan??ri ale sponsorilor locali, proiectul a reunit pe parcursul anilor peste 55000 (peste 55 mii) de tinere talente ?i mari personalit??i ale procesului educa?ional-cultural european, de pe toate continentele. n perioada 1993-1996 ?i 2000-2009 Festivalul-Concurs Interna?ional Micul Prin? s-a desf??urat la Chi?in?u, n perioada 1997-1999 s-a produs la Bucure?ti, sub patronajul pre?edintelui Romniei la acel timp. n perioada desf??ur?rii n Romnia proiectul a devenit un adev?rat ambasador al R.Moldova, implicnd n proiect majoritatea ambasadorilor acredita?i n Romnia. Edi?ia lui 2000 s-a desf??urat sub patronajul pre?edintelui R.Moldova, 2006-2008 sub patronajul pre?edintelui Parlamentului R.Moldova, n 2001-2002 sub patronajul dlui Walter Schwimmer, Secretar General
al Consiliului Europei, n 2008 sub egida dlui Terry Davis, Secretar General al Consiliului Europei, n 2004 a fost dedicat Anivers?rii de 500 de ani de la trecerea n nemurire a lui ?tefan cel Mare ?i Sfnt, n 2009 a fost dedicat Anivers?rii de 60 de ani ai Consiliului Europei, edi?ia din 2011 este dedicat? Anivers?rii a 20 de la proclamarea independen?ei R.Moldova.

No responses yet

Ian 22 2013


Un ONG adev?rat, dragii mei, nu e o filial? a cuiva de aiurea

Un singur proiect ar fi de ajuns s? realizeze an de an un ONG,
cnd e vorba de un proiect/eveniment multidimensional precum
e Festivalul-Concurs Interna?ional al Talentelor Lumii Micul Prin?,
pentru care unii ar cheltui, vorba academicianului Mihai Cimpoi,
milioane ?i milioane de dolari…
Dar cum e s? realizezi un asemenea proiect doar pe dragoste de Om, dragoste de neam?..
Dar OMCT nu este un ONG, filiala pe hrtie a cuiva de pe undeva…
precum e plin? Moldova, ?i Romnia ?i tot spa?iul postcomunist etc.

E un ONG liber ?i independent, creat de fiii ?i fiicele acestui neam
creat aici, acas?, pentru cei de acas?,
(n spa?iul ex-sovietic nu era u?or de creat acum 20-15 ani)
?i creaz? n lume prestigiul talentului, a personalit??ii, a demnit??ii umane
promovnd politicile Consiliului Europei.
OMCT implementeaz? anual zeci de proiecte
(n sens de eveniment, NU n sens grant)
?i foarte pu?ini sunt cei care vor n?elege ce fac
voluntarii de la OMCT.

No responses yet

Ian 22 2013


ONGuri ?i nu chiar ONGuri

Filed under proiecte

Obiectivele concrete ale edi?iei a XX-a
a Festivalului-Concurs Interna?ional al Talentelor Lumii Micul Prin?
sunt cre?terea vizibilit??ii ?i accesibilit??ii culturii autohtone pe pie?ele culturale interna?ionale
?i ncurajarea cooper?rii dintre junii arti?ti basarabeni ?i str?ini.
Genericul dintotdeauna al proiectului Noi descoperim, promov?m ?i ocrotim tinerele talente,
preluat pe parcursul anilor de foarte mult? lume din ?ar? ?i str?in?tate,
se va adeveri pe deplin, deoarece proiectul i va lansa la nivel na?ional ?i interna?ional
?i va sprijini tineri arti?tii dar ?i operatorii culturali din ?ar?,
care doresc s? asigure o participare mai solid? a culturii romne la importante concursuri interna?ionale.

Un obiectiv nu mai pu?in important pentru tn?ra democra?ie a ??rii
este colaborarea reciproc avantajoas? dintre institu?iile statale,
administra?ia public? local? ?i Societatea Civil?.
Or, o conlucrare permanent? ofer? posibilit??i prospere de promovare a culturii
?i disemineaz? imaginea pozitiv? a ??rii n lume,
lucru att de important pentru aderarea R.Moldova la Uniunea European?…

Sumedenii de ONGuri din occident au reprezentan?e n ??rile din Europa de Est.
Chi?in?ul este capitala care are norocul de a avea un ONG interna?ional aici, acas?,

OMCT e primul ONG interna?ional cu cartierul general n Europa de Est,
care a ob?inut statut participativ la Consiliul Europei (2001).

Cronicar OMCT

No responses yet

Dec 23 2012


Proiectele OMCT – Balul Micului Prin?, 2012

Filed under Balul Micului Prin?

 

 

 

 

 

No responses yet

Oct 29 2012


Conferin?a ?tiin?ific? la Academia de ?tiin?e a Moldovei

Filed under Renata Verejanu

Conferin?a ?tiin?ific?

organizat? la Institutul de Filologie
al Academiei de ?tiin?e a Moldovei,
cu genericul
“Poeta Renata Verejanu, promotoarea valorilor na?ionale n culrura
?i n procesul educa?ional din Moldova”,
desf??urat? cu ocazia Zilei de na?tere a poetei -
a fost o mare reu?it?.
Precum a sus?inut dl V.Bahnaru, moderatorul Conferin?ei,
Institutul a f?cut cinste poetei,
dar ?i poeta a f?cut cinste Institutului…
Foarte interesant au vorbit academicienii
Mihai Cimpoi ?i Nicolae Dabija,
dr.hab. Aliona Grati ?i Nina Corcinschi,
scriitorii Victor Prohin, Tudor Palladi,
Galina Furdui, Nina Sluru-Suruceanu,
 Lidia Grosu, Iulian Filip, Ion Cuzuioc, 
Mariana Bahnaru, Natalia Croitoru…
Au sus?inut evenimentul ?i
l-au onorat cu prezen?a sa ?i al?i scriitori:
Nina Josu, Elena Tamzlcaru,
Radmila Popovici, Nicole Bile?chi,
Tudor Colac, Ion Diordiev etc.

Reporter
AMP-Interna?ional

No responses yet

Iul 25 2012


Renata Verejanu despre Adrian P?unescu

Poeta Renata Verejanu, pre?edintele Cenaclului Grai Matern, la o ?edin?? n Memoriam Adrian P?unescu…

Aleea Clasicilor… Chi?in?u, Moldova…

No responses yet

Older Posts »

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X